قلم های دوکاره کانتور و هایلایت مک در سه تناژ رنگی مختلف ارائه شده اند و استفاده از آن ها بسیار آسان است چون سر قلم آنها بسیار نرم می باشد که این ویژگی برای کشیدن روی صورت و پخش کردن بسیار مناسب است. دارای هایلایتر شاین و کانتور مات. از آنها میتوانید بر روی تمامی صورت استفاده کنید. چرب و نرم بودن هایلایت و کانتور مهمترین ویژگی برای بخوبی روی پوست نشستن این دو می باشد که این قلم ها بخوبی از آن برخوردار هستند. با استفاده از رنگهای هایلایتر شاین و زیبا و کانتور های مات جلوه ی چهره ی خود را چند برابر کنید و در هر جمعی بدرخشید.