روش های ارسال سفارش:
داخل شهر تهران:
پیک موتوری
شهر های دیگر:
پست پیشتاز

مدت زمان ارسال سفارش:
داخل شهر تهران:
۱ روز کاری
شهر های دیگر:
۱ روز کاری تحویل به پست

هزینه ارسال و بسته بندی:
-هزینه ارسال و بسته بندی سفارشات پستی مطابق تعرفه های پست پیشتاز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محاسبه می شود.
-هزینه ارسال و بسته بندی سفارشات داخل شهر تهران ۹۰۰۰ تومان میباشد.